Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 853 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2016-09-21 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-21 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Iwona Kumięga - Oddział Kardiologii Inwazyjnejtel.15/843 31 34
Linki do dokumentów

1.0głoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5. Zmiana (ilości , wadium i terminu )

6. Formularz cenowy Zał. nr 1 -  po zmianie

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Odpowiedzi na pytania II

9. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Iwona Kumięga - Oddział Kardiologii Inwazyjnejtel.15/843 31 34 Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 32 01 ZMIANA ( Ilości w zadaniu nr 10,11, Wadium , terminu)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM