Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 619 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-07 godz: 08:53
Termin składania ofert: 2014-08-20 godz: 09:45
Termin otwarcia ofert: 2014-08-20 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak tel. 15 843 32 10 w godz. 9.00-14.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ 

3.Załącznik do umowy

4.Odpowiedzi na pytania nr 1

5. Odpowiedzi na pytania 2

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

8.Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM