Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy implantów kostnych oraz protez wykorzystywanych do zabiegów ortopedycznych kręgosłupa dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1580 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-29 godz: 08:51
Termin składania ofert: 2021-01-08 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-08 godz: 13:15
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym Agata Mazur, w zakresie merytorycznym Dariusz Sowa
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Wzór umowy

4.  Formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM