Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 780 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-07-24 godz: 09:47
Termin składania ofert: 2020-08-24 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-24 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur,Jolanta Mazur, Aleksander Zieliński
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ wraz z Załącznikami

3.Załączniki nr 3A i 3B - Parametry techniczne

4.Załacznik nr 11 - Wzór Umowy

5.Projekt budowlany LSP Ligaszewski

6.Projekt wykonawczy KKAD

7.Przedmiary

8.STWiORB

9.Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia I

10.Ogłoszenie o ZMIANIE  ogołszenia II ( Zmiana Terminu)

11.SIWZ wraz załącznikami -ZMIANA ( Zmiana Terminu)

12.Odpowiedzi na pytania I

13.Odpowiedzi na pytania II

14. Informacja z otwarci ofert.

15. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał Wizji Lokalnej w dniu 29.07.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osoby uczestniczące w w wizji mają obowiązek na ternie szpitala zasłaniać usta i nos oraz podać się kontroli temperatury . W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM