Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 123 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-05-08 godz: 09:37
Termin składania ofert: 2017-05-25 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-05-27 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Załacznik nr 2

4.Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 3

5.Umowa - Załacznik nr 8

6.Odpowiedzi na pytaniaI

7.Nowy opis po zmianach  - Zadanie nr 1 - zał.nr 3

8. Odpowiedzi na pytania II ( Zamawiający porawił błąd pisarski Zad.nr 1 pkt.62)

9.Odpowiedzi na pytania III

10. Zestawienie ofert

11.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz – Iskra 15/843 33 97 W zakresie merytorycznym: Jolanta Grab 15/843 32 07

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM