Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SIWZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 770 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-29 godz: 13:39
Termin składania ofert: 2018-09-07 godz: 10:45
Termin otwarcia ofert: 2018-09-07 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.SIWZ - Energia - cz.I

2.SIWZ - Wykaz ppe- cz.II

3.SIWZ -Wzór umowy - cz.III

4.SIWZ -Formularz ofertowy - cz.IV

5.Załączniki do ofert cz.V

6.OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

7.Odpowiedzi na pytania

8.Zbiorcze zestawienie ofert

9.WYNIK postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM