Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 555 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-06-01 godz: 07:44
Termin składania ofert: 2015-07-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Iwona Kumięga - Oddz. Kard. Inwazy. tel. 0- 15 843 31 34 w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka)
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
UWAGA : zmiany do SIWZ i ogłoszenia. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM