Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 47ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-01-14 godz: 09:48
Termin składania ofert: 2014-01-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; mgr Mirosława Bratkiewicz –O
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SIWZ

4.Formularz cenowy -  Załącznik nr 2

5.Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM