Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy obłożeń pól operacyjnych, zestawów, serwet i odzieży operacyjnej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 684 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-08-03 godz: 09:45
Termin składania ofert: 2017-09-12 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-12 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2

4.JEDZ - zał.nr 3

5.Wzór umowy - zał.nr 6

6.Odpowiedzi na pytania

7.Zbiorcze zestawienie ofert

8.Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM