Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 2 lat od podpisania umowy”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 220 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-02-14 godz: 10:22
Termin składania ofert: 2019-03-01 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-01 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Wiesław Ludyjan
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. SIWZ z załącznikami (po zmianach)

5. Odpowiedzi na pytania

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Wiesław Ludyjan e-mail : zam-publ@szpital-stw.com UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM