Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 440 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-30 godz: 10:42
Termin składania ofert: 2018-05-29 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-29 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur ,merytorycznym: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 7 A,B,C,D - Parametry techniczne modułów zasilających

4. Załącznik nr 10 - Wzór umowy

5. Załacznik nr 14 - STWiOR

6. Załącznik nr 15 - Przedmiary robót

7. Załącznik nr 16a - Dokumentacja budowlana  -BLOK OP

8. Załącznik nr 16b - Dokumentacja bodowlana - STERYLIZACJA

9. Załącznik nr 16c - Dokumentacja budowlana - BLOK ŁĄCZNK

10. Załącznik nr 16d - Dokumentacja budowlana  - PRO MORTE

11. Załączniki nr 16e -  Dokumentacja budowlana - BLOK ODPADY

12. Załącznik nr 16f - Dokumentacja Budowlana - BLOK WYCIĄG Z OAiIT

13. Odpowiedzi na pytania

14. Ogłoszenie o zmianie

15. Załaczniki 7B, 7D - po zmianie

16. Informacja z otwracia ofert

17. Ogłoszenie o wyniku

 

 

 

 

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA : 29-05-2018 godz. 10:00 i OTWARCIA OFERT: 29-05-2018 godz:10:30 Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 09.05.2018 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Stanisławem Szymańskim tel. 15 843-32-84.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM