Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 858 I ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-13 godz: 13:04
Termin składania ofert: 2015-11-25 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Szymański - Kier. Działu Tech.- Eksplo.( merytoryka) tel 15 843 32 84 w godz. 9.00-14.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6.Ogłoszenie wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 26 listopada 2015 roku

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM