Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2015 roku

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 1077 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-10-17 godz: 08:08
Termin składania ofert: 2014-10-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-10-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Pamuła -Kierownik Działu Zam.Publ.i Zam. tel 15/ 843 32 01 w godz 9:00 -14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM