Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa, montaż i uruchomienie autoklawu przelotowego z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z wszystkimi , niezbędnymi dla potrzeb instalacji urządzenia, pracami budowlano- instalacyjnymi

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1206 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-10-08 godz: 08:37
Termin składania ofert: 2013-10-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-10-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM