Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 225 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-03-01 godz: 09:57
Termin składania ofert: 2019-03-11 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-11 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - Załącznik nr 3

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM