Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1232 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-17 godz: 10:22
Termin składania ofert: 2018-11-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Dariusz Sowa
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z ząłącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2)

4. JEDZ/ESPD - Załącznik nr 4

5. Odpowiedzi na pytania

6. Umowa ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania

7. Zbiorcze zestawienie ofert

8. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Dariusz Sowa e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM