Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

"Usługa doradcza przygotowania Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz koncepcji technicznej projektu planowanego do złożenia w ramach RPO WP 2.1”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: inne
Znak sprawy: poz. 98 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-01-22 godz: 12:14
Termin składania ofert: 2020-01-27 godz: 09:15
Termin otwarcia ofert: 2020-01-27 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym Agata Mazur, w zakresie merytorycznym Krzysztof Syty
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1, 2, 3

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM