Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Sukcesywne dostawy zestawów komputerowych typu all-in-one – 40 kpl oraz drukarek sieciowych – 20 kpl dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1273 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-27 godz: 09:19
Termin składania ofert: 2014-12-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Silenko -Informatyk 15/843 33 70 godz.9:00 - 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM