Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Stalowa Wola: Cykliczne dostawy zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz podłoży do naprawy ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych dla Oddziału Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 510 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-04-11 godz: 13:51
Termin składania ofert: 2013-04-24 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-04-24 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na PYTANIA I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM