Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych i faksowych oraz dostępu do internetu na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od 16 lipca 2014 roku do 15 lipca 2017 roku

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr 498 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-04-29 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2014-05-20 godz: 11:30
Termin otwarcia ofert: 2014-05-20 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak - merytoryka tel 0-15 843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Wykaz telefonów z fax

4. Odpowiedzi na PYTANIA I

5. Poprawiony Załącznik nr 1 - Fermularz cenowy

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Odpowiedzi napytania II

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

9. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.05.2014 GODZINY SKŁADANIA I OTWARCIA ZMIENIONE JAK WYŻEJ

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM