Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług prania, dezynfekcji, prasowania, maglowania i reperacji bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 321 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-03-26 godz: 09:44
Termin składania ofert: 2013-05-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-05-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Antoni Bochnak
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu

2.SIWZ

3.Korekta oczywistej omyłki

4. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

5.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM