Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa konsoli lekarskiej do tomografu komputerowego wielorzędowego TSX-303A (Aquilion Prime) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 860 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-26 godz: 13:38
Termin składania ofert: 2016-08-22 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-22 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Gutowski- Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępownia

Uwagi dodatkowe
Osoby do kontaktu: Agata Mazur- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojciech Gutowski- Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM