Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1130 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-01 godz: 11:15
Termin składania ofert: 2020-10-16 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-16 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur, merytorycznym: A.Kwaśniewicz-Story, J.Dąbek
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Siwz + Załączniki

3. Załacznik nr 2 - Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy uwzględniający odp. na pytania

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM