Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.888ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-08-13 godz: 09:40
Termin składania ofert: 2014-09-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-09-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zam. i Zaop. - sprawy formalne; lek. med. Marek Ujda - Lekarz Kier. Oddz. -
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia - Fomularz cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Odpowiedzi na Pytanie I

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM