Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy druków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1551ZP/12
Data ogłoszenia: 2013-01-10 godz: 12:48
Termin składania ofert: 2013-01-21 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-21 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Forularz cenowy  - zał.nr 1

4. Odpowiedzi na Pytania nr I

5.Wyjaśnienie dotyczące druków

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM