Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa analogowego mammografu dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1457 ZP/12
Data ogłoszenia: 2012-11-29 godz: 12:43
Termin składania ofert: 2012-12-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-12-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Przedłużenie terminu składania ofert.

4. Odpowiedzi na Pytania nr 1

5.Korekta omyłki pisarskiej

6.Ogłoszenie wyniku na dostawę  analogowego mammografu

7. Ogłoszenie o zawarciu umowy.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM