Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego( dla Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii )

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1458 ZP/ 2012r
Data ogłoszenia: 2012-12-17 godz: 07:54
Termin składania ofert: 2013-01-24 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-24 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elzbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.SIWZ

2.Formularz cenowy - Załącznik nr 1

3.Ogłoszenie o zamówieniu

3. Odpowiedzi na pytania I 

4.Odpowiedzi na pytania II

5.Wynik postępowania

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM