Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli polegających na: 1.przebudowie węzła sanitarnego w II Pawilonie – Oddział Ginekologii 2.przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 744 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-22 godz: 11:20
Termin składania ofert: 2015-10-07 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-07 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stanisław Szymański - Kier. Dz.Tech.-Eksploat.t el.15/843 32 84 w godz. 9.00 – 12.00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Oddz.Ortopedii - materiał przetargowy

4.Oddz.Ginekologii - materiał przetargowy - węzeł

5.Odpowiedzi na pytania

6.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: max. 8 tygodni od daty podpisania umowy

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM