Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa urządzenia do pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1139 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-13 godz: 09:48
Termin składania ofert: 2015-11-24 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-24 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Aleksander Zieliński - OAiIT tel. 0-15 8433390 ; Elżbieta Pamuła - kier. Dz. Zam. Publ. i Zaop. tel. 0-15 8433201
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM