Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.990 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-28 godz: 10:52
Termin składania ofert: 2020-09-16 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-09-16 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia

4. Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (zmiana wynikająca z odpowiedzi na pytania)

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM