Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu: Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Poz. 75 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-01-26 godz: 13:52
Termin składania ofert: 2015-02-02 godz: 14:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Pamuła tel 15 843 32 01, Krzysztof Syty tel 15 843 31 70
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Wytyczne RPO

3.Załącznik nr 3 do Wytycznych RPO

4.Plakietka informacyjna

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 907 z późn.zmianami)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM