Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1233 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-23 godz: 10:53
Termin składania ofert: 2020-11-06 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2020-11-06 godz: 13:15
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3.Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zmiana wynikająca z odpowiedzi na pytania - wzór umowy

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM