Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1220 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-10-04 godz: 10:57
Termin składania ofert: 2019-10-15 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-15 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2

4.Opis Przed. Zamówienia - zał.nr 3

5. Projekt Umowa - zał nr  8

6.Ogłoszenie o Zmianie

7.SIWZ ( Po Zmianie )

8.Odpowiedzi na pytania

9.Informacja z otawrcia ofert

10.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Zofia Ciesielska - Grella

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM