Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy pieczywa i artykułów spożywczych dla Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 686 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-06-11 godz: 10:51
Termin składania ofert: 2019-06-24 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-24 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2

4. UMOWA - zał.nr 9

5.Pismo - POPRAWIONY Błąd Pisarski

6. PO  ZMIANACH Formularz Cenowy - Zał.nr 2

7.Odpowiedzi na pytania

8.Zbiorcze zestawienie ofert (Kowta jaka Zam. Zamierza Przeznaczyć)

9.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM