Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.430ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-04-05 godz: 12:15
Termin składania ofert: 2013-05-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-05-15 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na Pytania I

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej - Formularz cenowy Pakiet VI - poz.1

Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM