Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 950 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-25 godz: 13:58
Termin składania ofert: 2017-11-07 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-07 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 1

4. Wzór umowy - Załącznik nr 6

5. Wykaz pojazdów - Załącznik nr 8

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM