Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 973 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-17 godz: 09:27
Termin składania ofert: 2018-10-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z ząłącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)

4. Odpowiedzi na pytania

5. Umowa (załącznik nr 8 )- zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM