Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1043 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-28 godz: 11:42
Termin składania ofert: 2015-10-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Mirosława Bratkiewicz –Orłowska Kier. Dz. Diag. Lab.15/ 843 33 60 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM