Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1380 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2020-01-28 godz: 10:15
Termin składania ofert: 2020-02-10 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-10 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT)

4. Odpowiedzi na pytania

5. Wzór umowy po zmianach wynikających z odpowiedzi na pytania

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM