Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ wraz z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 504 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-04-10 godz: 12:24
Termin składania ofert: 2013-04-22 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-04-22 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM