Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat,licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 207 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-28 godz: 07:52
Termin składania ofert: 2014-03-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Działu Żywności i Żywienia tel .15 843 32 19
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM