Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 99ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-22 godz: 07:23
Termin składania ofert: 2018-03-26 godz: 09:30
Termin otwarcia ofert: 2018-03-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy, opis pzredmiotu zamówienia (załącznik nr 2 i nr 3)

4. JEDZ (załącznik nr 4)

5. Odpowiedzi na pytania

6. Umowa ze zmianami 

7. Odpowiedzi na pytania II

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

9. Obowiązujący formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

11. Zestawienie zbiorcze ofert

12. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.03.2018R.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM