Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1260 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-17 godz: 07:45
Termin składania ofert: 2018-10-31 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-31 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur W zakresie merytorycznym: Agata Kwaśniewicz-Story, Justyna Dąbek e-mail : zam-publ@szp
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu

7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianie

8. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - zmiana

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.

11. ogłoszenie o wyniku

12. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - zad.4 i zad.5

13. Ogłoszenie o wyniku dot. zadania nr 4 i zadania nr 5


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM