Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1040 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-11 godz: 09:14
Termin składania ofert: 2017-10-24 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-24 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. JEDZ - Zał.nr 4

4.Formularz cenowy - Zał. nr 2

5.Opis przed.zam. - Zał.nr .3 - zad.nr 1

6.Opis przed.zam.-Zał.nr.3 - zad.nr 2

7.Opis przed.zam.-Zał.nr 3- zad.nr 3

8.Opis przed.zam.-Zał.nr3 -zad.nr 4

9.Opis przed.zam.-Zał.nr 3 - zad.nr 5

10.Opis przed.zam.-Zał.nr 3 - zad.nr 6

11.Opis przed.zam. - Zał.nr 3 - zad.nr 7

12.Opis przed.zam. - zał.nr 3 - zad.nr 8 

13.Projekt UMOWY - Zał.nr 7

14.Odpowiedzi na pytania

15. Zamawiający poprawia bł.pisarski ( dot. zad.nr 3 - zał.nr 3)

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Aleksander Zieliński e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM