Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2- lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 106 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-23 godz: 08:24
Termin składania ofert: 2016-05-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Zofia Duźniak - Pięlegniarka Naczelna Szpitala w godz. 9:00 – 13:00, Agata Mazur - Dz. Zam. Publ. i Zaopatrzenia w god
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Formularz cenowy.

4.Odpowiedzi na pytania (poprawiony - załaczony Zał.nr 5)

5.Poprawiony Zał.nr 5 ( wersja edytowalna)

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM