Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 881 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-01 godz: 10:23
Termin składania ofert: 2015-09-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-09-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Mirosława Bratkiewicz –Orłowska–Kier. Dz. Diagnost. Lab. tel.15/ 843 33 60 godz9:00-14:00.
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM