Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy prowadników do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 180 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-07 godz: 09:44
Termin składania ofert: 2014-02-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-02-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elzbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo- cenowy - Zał.nr 1

4.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM