Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli, w okresie trzech lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1199 ZP/2014r
Data ogłoszenia: 2014-11-06 godz: 08:28
Termin składania ofert: 2014-11-19 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-11-19 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Mirosława Bratkiewicz – Orłowska – Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 15/ 843 33 60 w godz. 9:00-12:0
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Opis przed.zam.- Zał.nr 1 B

4.Formularz asortymentwo- cenowy - Zał.nr 1 A

5.Odpowiedzi na pytania

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM