Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników oraz koncentratów i materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 545 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-05-31 godz: 09:24
Termin składania ofert: 2013-07-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-07-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy

4.Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Zadaniu nr 4 poz.1

5.Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

6.Odpowiedzi na pytania

7.Oczywista omyłka pisarska

8. Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM