Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy:

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 877 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-08-31 godz: 07:40
Termin składania ofert: 2015-10-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska - 15/843 33 67 godz. 9.00 - 14.00 - Kier.Apteki
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 1

4. Pismo korygujące oczywistą omyłkę pisarską

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Odpowiedzi na pytania

7. Ogłoszenie o wyniku na zadania nr 6,7,10,11,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,32,36

8. Ogłoszenie o wyniku na zadania nr 1,2,3,4,5,12,16,21,28,30,33,34,35


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM